АТ УкрНДІАТ

     
 
Дата розміщення: 20.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року

Основні відомості про випущені акції

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Кількість простих іменних акцій (штук) Кількість простих акцій на пред’явника (штук) Кількість привілейованих іменних акцій (штук) Форма існування акцій Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.08.2010625/1/10ДКЦПФР10493700Бездокументарні іменні40524700